Kunst werkt

Over werkingen van kunst

De finissage van mijn expositie in de WEB-galerie in Doetinchem was geanimeerd en inspirerend.

Ik heb er een paar woorden gesproken en met het publiek en wat collega’s nagedacht over de werkingen van kunst.

Kort samengevat:

Kunst leidt tot langer leven.

Mensen die zich intensief met kunst bezighouden, als maker of als beschouwer, leven langer.

Dat is statistisch aangetoond, maar nog niet verklaard. Echte moderne wetenschap dus: veel weten, weinig begrijpen. Het lijkt mij dat  kunst mensen kan bevrijden uit ongezonde eenzijdigheden.

Met kunst  “out of the box”

Mensen die zich met kunst bezighouden kunnen beter, makkelijke  “out of the box”denken. Omgang met kunst verlevendigt dus ons denken.

Kunst traint voor de toekomst

Omgaan met kunst vergroot onze gevoeligheid voor de toekomst. Op veel momenten is wat er in de kunst gebeurde indicatief dan wel leidend geweest voor grote stappen in de mensheidsontwikkeling.

Over deze drie werkingen wil ik wat verder nadenken en er op mijn site verder over schrijven.

Wie dat ook wil doen is welkom!